NEWS
brolov20191108mistralmusiceliseeinarsdotter2783311

Hösten -21 förärades jag årets Monica Zetterlundstipendium!

"Du är en solstråle på den musikaliska arenan. Hela Ditt verksamma liv har du varit en betydande inspiratör där engagemanget, experimentlustan och initiativrikedomen varit nyckelorden. Kreativiteten och nyfikenheten är ständigt närvarande. Din person, Din musikaliska formuleringskonst och tekniska briljans har satt djupa avtryck hos generationer av musiker. Allt detta är en beundransvärd gärning."

För Minnesfonden

Ann Allan, ordförande

 

Jag är så enormt glad, rörd och hedrad, och i förlängningen inspirerad för lång tid framåt! Jag skall göra allt jag kan för att leva upp till allt det fina som prisnämnden och ni alla ljuvliga gratulanter uttryckt!

/Elise

 

 

 

The CD ”Suites for Voices & Instruments 1-4 ” was released during 2020, and is also available on Spotify!

Listen here:

Spotify

 

For those of you, who have not yet heard the music, I hope you will find the time and possibility to do so now!

I also want to thank everyone participating on the CD! To compose, rehearse and perform within this sphere of ”musically drenched” and wise people is truly an honour!

The suites, "Cras", "Creo" and "Cresco”, from "Suites for Solo Piano 1-4” are available on Spotify.

Both CDs with all four suites are available to order directly from Mistral Music AB.

 

Here are some reviews of my latest cd:

 

(DN 20200421)

Elise Einarsdotters essens finns där komposition möter improvisation

När Elise Einarsdotter än en gång ger ut en serie numrerade sviter kretsar de kring mötet mellan olika traditioner, och mäktigheten är av ett slag som kräver tid.

Elise Einarsdotter ”Suites for voices & instruments 1-4” (Mistral/Plugged)

* * * *

 

Kompositören och pianisten Elise Einarsdotterföljer upp 2018 års ”Suites for solo piano 1-4” med ett arbete som istället utgår från röster och instrument. Kören Hägersten A Cappella under ledning av Kerstin Börjeson varvas med en ensemble med flera tidigare medlemmar i The Real Group. På instrumentalsidan hörs bland andra Einarsdotter, Olle Steinholtz, Svante Henryson och Magnus Lindgren – de flesta med hemvist i jazzen men även erfarenhet av komponerad musik i bred mening.

Skivan känns som om den kretsade mycket kring möten mellan de olika traditionerna, liksom mellan rösterna och instrumenten, solovokalisterna och kören, texterna och sången. Och inte minst viktigt: mellan komposition och improvisation.

I det mötet sitter själva essensen av Einarsdotters övergripande, kreativa grepp. Ett mäktigt verk, som gjort för en tid då lyssnaren har tid.

Bästa spår: helheten

Johannes Cornell

 

 

 

(LIRA 20200528)

Poetiska sviter

Elise Einarsdotter

Suites for voices & instruments 1-4

Skivbolag: Mistral Music

”Elise Einarsdotters musik bor i ett eget land, där man talar en alldeles egen dialekt.” Säger Margareta Bengtson. Och det är bara att hålla med The Real Group-sopranen som är en av alla de röster Einarsdotter använder på Suites for voices & instruments där 2019 års Guldkatt tolkar poeter som danska Inger Christensen, vår egen Tranströmer, Yeats och Cummings. Einarsdotters förmåga att hitta de öppna rymderna av sångbarhet hos poeterna är ett mästerskap hon burit under lång tid.

Suites for voices & instruments består av musik skriven som beställningsverk under en rad år och är uppdelade i fyra delar: Amor, Desiderium, Caelum och Terra – kärlek, begär, himlen och jorden – där enstaka röster ställs mot kör, vokalensemble mot Elises improvisationer i Song For My Brother eller ensemble med Magnus Lindgrens flöjt och Svante Henrysons cello. Och mitt i vokalensemble- och körkompositionerna ligger en Tranströmerpärla när Elise lämnar pianot för elpiano och orgel och Vanja Steinholtz sjunger Memories Look At Me.

Amerikanen E E Cummings är en gammal bekantskap som bland annat fått namnge en av Einarsdotters Ensembles finaste album The Secrets Of Living. På Suites finns ett par Cummings-tolkningar där Sofia Lärkfors Until är en höjdpunkt. Inledande Yeats-tolkningen Tread Softly, med sång av Margareta Bengtson sticker också ut: ”Tread softly because you tread on my dreams.”

Precis så handskas Elise med texterna. Hennes vemodigt skira grepp på Lennart Hellsings Näktergalen avslutar plattan tillsammans med fina kören Hägersten A Cappella i en tveeggad hyllning till våren och näktergalen. ”Sång och väldoft är en gåva / Men det gör det svårt att sova.”

Magnus Östnäs

 

 

 

(OJ nr 2 2020)

Elise Einarsdotter Suites for Voices & Instruments 1–4

Elise Einarsdotter p, elp, org, Magnus Lindgren fl, cl, Svante Henryson cello, Axel Jonsson-Stridbeck g, Olle Steinholtz b.

Margareta Bengtson, Katarina Henryson, Joakim Jennefors, Peder Karlsson, Vanja Steinholtz och Sofia Lärkfors, sång, samt Hägersten A Cappella under ledning av Kerstin Börjeson.

Mistral Music

“I play Haydn after a black day and feel a simple warmth in my hands.”

En strof ur Tomas Tranströmers Allegro som kan ge introduktion till Elise Einarsdotters fint tillkomna musik i det här albumet. Till det vill jag själv tillägga att den ljuva musiken är som en tidig vacker sommarmorgon där ängsblommornas fukt och doft formar den kommande dagen. De fyra sviterna Amor, Desiderium, Caelum och Terra innehåller vardera fyra körstycken. Caelum har ett ordlöst stycke med piano och bas som huvudingrediens och med körbakgrund. Nämnas bör också de poeter som tonsatts. Där finns förutom nämnde Tomas Tranströmer, William Butler Yeats, Edward Estlin Cummings, Inger Christensen, Jarl Hemmer, Lars Forsell, K.G. Hammar, Margareta Melin och Lennart Hellsing. I denna samling av text och vacker musik finns ett religiöst stråk, en förtröstan som förstärks av de klart och varmt klingande rösterna.Troligen klingar Elise Einarsdotters nya musik ut tydligast och vackrast i kyrkorummets akustiska miljö. Men inspelningen som sådan är utomordentligt fin och kan avnjutas lika väl i det egna rummet. Kompositionerna är till en del som komna ur den klassiska nordiska körtra- ditionen. Men här och var smyger sig jazztoner och rytmer in och ger ytterligare näring till musiken i sin helhet. I den tidigare utgivna Suites for solopiano hade musiken en andlig dimension utan att därför ge ett religiöst intryck. I den nu aktuella Suites for Voice & Instruments finns den andliga dimensionen men nu med en religiös botten självklart förtydligad genom de enskilda poemen. Som jag ser det så har Elise Einarsdotter utvecklat sin musik i flera riktningar. Det blir påtagligt vid lyssning och i jämförelse med tidigare verk som exempelvis de som hon utförde med bland annat Lena Willemark och Jonas Knutsson. En spännande fortsättning följer säkert!

Leif Wigh

 

 

 

During the fall of 2019 I had the great privilege to receive two honorary awards!

”Guldkatten” (The Golden Jazz Cat); nomination by the Swedish Radio, and then votes from the listeners!

A month later I was decorated with ” Medaljen för tonkonstens främjande” (A medal for furtherance of the art of music) from the Royal Swedish Academy of Music!

I'm SO very honored, glad and inspired!

Many thanks to all of you who celebrated me in such a sweet and generous way! I will do my best to stand up to the expectations…!

The sheet music for choir is distributed by Wessmans Musikförlag in Visby.

I wish you most welcome to my music and to this site, and never forget....

Work for peace, love, communication and solidarity wherever you go!

May we all relatively soon, be healthy, well and on the go again.

All the best from

eliseeinarsdottersignliten
elisedigipackmockupsquare20191218